ชุดกันขโมย HIKVISION DS-PWA32-KT 433MHz Wireless Kit ในชุดประกอบไปด้วย - ตัวเครื่องควบคุม - battery สำรอง - Wireless Detector จะตรวจจับวัตถุที่มีความร้อนในตัวเองและแตกต่างจากอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมด้วยรังสีอินฟราเรด - เซนเซอร์แม่เหล็กติดประตู 1 ชุด

ชุดกันขโมย HIKVISION DS-PWA32-KT 433MHz Wireless Kit ในชุดประกอบไปด้วย
– ตัวเครื่องควบคุม
– battery สำรอง
– Wireless Detector จะตรวจจับวัตถุที่มีความร้อนในตัวเองและแตกต่างจากอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมด้วยรังสีอินฟราเรด
– เซนเซอร์แม่เหล็กติดประตู 1 ชุด
– IC Card 5อัน
– Keyfob 1อัน