ทดสอบผลงาน

เราซ่อมโน๊ตบุ๊คได้ทุกอาการ ไม่ว่าจะเปิดไม่ติด จอลาย ชาร์ดไฟไม่เข้า ความร้อนขึ้น เปิดแล้วดับ จอแตกเราก็เปลี่ยนให้ได้ วิเคราห์อาการและประเมินราคาก่อนซ่อมเสมอ ซ่อมด้วยเครื่องมือระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง ยกชิป VGA CPU หรือชิฟต่างๆสามารถยกเปลี่ยนโดยไม่ทำให้โครงสร้างเมนบอร์เสียหาย

ทดสอบผลงาน

เราซ่อมโน๊ตบุ๊คได้ทุกอาการ ไม่ว่าจะเปิดไม่ติด จอลาย ชาร์ดไฟไม่เข้า ความร้อนขึ้น เปิดแล้วดับ จอแตกเราก็เปลี่ยนให้ได้ วิเคราห์อาการและประเมินราคาก่อนซ่อมเสมอ ซ่อมด้วยเครื่องมือระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง ยกชิป VGA CPU หรือชิฟต่างๆสามารถยกเปลี่ยนโดยไม่ทำให้โครงสร้างเมนบอร์เสียหาย

ทดสอบผลงาน

เราซ่อมโน๊ตบุ๊คได้ทุกอาการ ไม่ว่าจะเปิดไม่ติด จอลาย ชาร์ดไฟไม่เข้า ความร้อนขึ้น เปิดแล้วดับ จอแตกเราก็เปลี่ยนให้ได้ วิเคราห์อาการและประเมินราคาก่อนซ่อมเสมอ ซ่อมด้วยเครื่องมือระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง ยกชิป VGA CPU หรือชิฟต่างๆสามารถยกเปลี่ยนโดยไม่ทำให้โครงสร้างเมนบอร์เสียหาย

ทดสอบผลงาน

เราซ่อมโน๊ตบุ๊คได้ทุกอาการ ไม่ว่าจะเปิดไม่ติด จอลาย ชาร์ดไฟไม่เข้า ความร้อนขึ้น เปิดแล้วดับ จอแตกเราก็เปลี่ยนให้ได้ วิเคราห์อาการและประเมินราคาก่อนซ่อมเสมอ ซ่อมด้วยเครื่องมือระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง ยกชิป VGA CPU หรือชิฟต่างๆสามารถยกเปลี่ยนโดยไม่ทำให้โครงสร้างเมนบอร์เสียหาย