ให้ความไว้ว่างใจในการวางระบบ IPcamera มาตั้งแต่สมัย10ปีที่แล้ว ทุกวันนี้เรายังคงดูแลอยู่ เร็วนี้พึงอัฟเกรด เป็นกล้องที่ชัดขึ้นอีก หลาย10ตัว