คำถามเรื่องกล้อง เครื่องบันทึก ระบบแลน ไฟเบอร์อ็อฟติก ซ่อมโน็ตบุ๊ค